case

Alphacomm

Een combinatie van leadgeneratie & account based marketing

Uitdaging

Alphacomm is een internationale partner in betaaloplossingen voor zowel de B2B als de B2C markt. Op het gebied van betaaloplossingen in de B2B markt biedt Alphacomm verschillende services aan. Zo helpt Alphacomm onder andere met het versturen van reminders bij achterstallige betalingen en biedt ze een 100% betalingsgarantie en bescherming tegen betalingsfraude aan. Voor hun Guaranteed Payments Service, de Reminder Service en de Reload Service zocht Alphacomm naar een goede marketingaanpak om zoveel mogelijk leads te genereren. Aangezien deze services vrij complex zijn, lag de uitdaging bij het op een begrijpelijke manier in de markt zetten van de services.

Oplossing

Lead Today is deze uitdaging samen met Alphacomm aangegaan. Hierbij hebben we gekozen voor het opzetten van een leadgeneratiestrategie op basis van inbound marketing. Aan de hand van deze strategie is de doelgroep van Alphacomm in kaart gebracht. Tevens zijn concrete plannen gemaakt met betrekking tot de online marketing aanpak van Alphacomm.

Think

In de Think-fase hebben we de leadgeneratiestrategie uitgedacht. De eerste stap in dit proces was de analyse van de doelstellingen, bestaande data, concurrenten en doelgroepen van Alphacomm. Aan de hand van deze informatie konden we de strategie formuleren.

Hiervoor hebben we een aantal workshops georganiseerd met Alphacomm. Tijdens deze workshops werden drie persona’s opgesteld – voor elke service één - en werd de customer journey voor deze persona’s uitgestippeld. Deze informatie maakte het mogelijk om een contentplan op te zetten waarin vastgelegd is welke content in welke vorm nodig is voor het genereren van zoveel mogelijk leads.

Eén van de uitdagingen lag in het globale karakter van Alphacomm, wat betekende dat we met een internationale doelgroep aan de slag moesten. Aan de hand van de workshops hebben we de gemeenschappelijke gedragspatronen en behoeftes van potentiële klanten kunnen blootleggen. Met deze kennis kunnen we de internationale doelgroep aantrekken en interesseren, om op die manier leads te genereren.

Als aanvulling op de leadgeneratiestrategie werd ook een account based marketingstrategie opgesteld. Deze strategie was gericht op het proactief benaderen van enkele bedrijven waar Alphacomm graag voor zou willen werken. Tijdens een brainstorm sessie werden daarom creatieve manieren bedacht om potentiële klanten op een directe manier te benaderen.
 

Image Workshop

Build

Vervolgens was het tijd om de strategie toe te passen in de praktijk. Om te beginnen moest de website van Alphacomm verbeterd worden. Deze website hebben we daarom volledig geoptimaliseerd en ingericht voor leadgeneratie.  

Tegelijkertijd zijn we gestart met het maken van content. Op basis van het contentplan hebben we drie whitepapers geschreven die gratis gedownload kunnen worden. Daarnaast werden er vier cases geschreven over het werk dat Alphacomm heeft gedaan voor bestaande klanten. Vanwege de complexiteit van Alphacomm’s dienstverlening, vormen deze cases een waardevol middel om potentiële klanten te overtuigen. Ook zijn er een groot aantal blogs geproduceerd.

Tevens werd in deze fase een lead generatie hackathon georganiseerd met de product owners, enkele developers en de eigenaar van Alphacomm. Tijdens deze hackathon werd binnen 6 uur voor elk van de drie services van Alphacomm een online product-demo ontwikkeld. Het doel hiervan was potentiële klanten kennis te laten maken met de services die Alphacomm aanbiedt en deze potentiële klanten om te zetten in leads.   
 

Image Image 1Image Alphacomm whitepaper

Generate

Uiteindelijk zorgden al deze inspanningen ervoor dat Alphacomm beter vindbaar is voor potentiële klanten en in toenemende mate als autoriteit wordt erkend. Zodoende is Alphacomm in staat om meer leads te genereren en dus nieuwe klanten aan te trekken. Bovendien leidde deze aanpak niet alleen tot een groot aantal nieuwe inzichten voor Alphacomm, maar hebben we ook zelf veel kunnen leren van deze samenwerking. Door gebruik te maken van innovatieve en creatieve manieren van samenwerken kwamen we tot nieuwe oplossingen, waarin we account based marketing een steeds grotere rol toekennen. Want groeien doe je samen.