case

Korton

Meten is weten

Uitdaging

Korton ondersteunt al ruim 20 jaar organisaties en bedrijven bij de ontwikkeling en exploitatie van mobiliteitsoplossingen, cloud services en ICT-dienstverlening. Om nog meer bedrijven te kunnen helpen met een innovatieve digitale verandering, klopte Korton bij Lead Today aan. De uitdaging was helder: het genereren van meer leads die omgezet kunnen worden in nieuwe klanten. De focus lag hierbij op drie diensten; de Korton Personeel Planner, Automatiseringsoplossingen en Cloud Services.

Oplossing

Om Korton te helpen met het genereren van meer kwalitatieve leads heeft Lead Today een leadgeneratiestrategie opgezet. Deze strategie is gebaseerd op een inbound marketing aanpak. Dit betekent dat er bij de ontwikkeling van content en marketingactiviteiten specifiek vanuit de doelgroep gedacht wordt: wat zijn de wensen en verwachtingen, welke vragen spelen er en wat zijn mogelijke drempels?

Aan de hand van deze informatie kan een gedetailleerd contentplan opgesteld worden, om zoveel mogelijk kwalitatieve leads aan te trekken.

Think

Voor het ontwikkelen van de leadgeneratiestrategie werden een aantal workshops met Korton georganiseerd. Tijdens de eerste workshop werden drie persona’s gecreëerd, voor elk van de diensten één. De tweede workshop stond in het teken van het uitstippelen van de customer journey voor de persona’s. Hierbij is gekeken naar de stappen die de doelgroep doorloopt om van mogelijke geïnteresseerde in de diensten van Korton naar trouwe klant te gaan.

Tenslotte kon tijdens de laatste workshop op basis van de persona’s en hun customer journey een contentplan worden opgesteld. In dit contentplan werden twee storylines opgenomen die aansluiten op de verschillende fases van de customer journey van de persona’s.

Image Workshop Korton

Build

In de Build-fase werd aan de hand van onze contentbundel het contentplan in praktijk gebracht. Zo hebben we een groot aantal whitepapers geschreven over onder andere databeveiliging, ehealth, personeelsplanning en de cloud. Tevens zijn er landingspagina’s gecreëerd waar deze whitepapers gratis gedownload kunnen worden.

Daarnaast zijn er verschillende promoties op de online advertising kanalen uitgezet, waaronder Google Adwords, LinkedIn en relevante websites die de doelgroep graag bezoekt. Het doel hiervan is om de diensten van Korton bij potentiële klanten onder de aandacht te brengen. Ook zijn via deze kanalen evenementen en workshops gepromoot waar mensen zich voor konden opgeven.

Eén van deze evenementen betrof het Cyber Security event. Tijdens dit gratis evenement werden door Korton presentaties gegeven over cyber security en criminaliteit. Hierdoor konden potentiële klanten rechtstreeks kennis maken met de diensten van Korton. Het evenement had een goede opkomst en werd positief ontvangen bij de doelgroep.

Image Korton eventImage Korton

Generate

Onze gezamenlijke inspanningen hebben ervoor gezorgd dat er veel relevante content aangeboden kan worden. Deze content is volledig gebaseerd op de fases van de customer journey voor elke persona. Dit blijkt een succesvolle aanpak te zijn en het plan is dan ook om hier in de toekomst mee door te gaan.

In de verdere samenwerking zal de focus bovendien liggen op het verbeteren van de meetbaarheid. Dit betekent dat de effectiviteit van de website en andere online advertising activiteiten uitgebreider gemeten en gerapporteerd zal worden. Dit alles met als doel het zo effectief mogelijk aantrekken van nieuwe leads. Meten is weten!