Lead Today

Disclaimer

Hoewel bij het maken en bijhouden van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen. Wanneer je zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doe je dat voor eigen rekening en risico. Lead Today wijst iedere aansprakelijkheid terzake van de hand.