Lead Today
  • Case
  • 06 feb. 2024

Case Erasmus Education: succesvolle herexamen campagne

Case Erasmus Education: succesvolle herexamen campagne

De case van Erasmus Education is een uitstekend voorbeeld van hoe we, met een doelgerichte aanpak en een slimme Google Ads campagne, de (her)examentrainingen onder de aandacht brachten. In onze laatste campagne realiseerden we een aanzienlijke toename in aanmeldingen.

 

Achtergrond van Erasmus Education

Erasmus Education biedt onderwijsondersteuning aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Ze zijn gespecialiseerd in examentrainingen voor scholieren op vmbo-, havo- en vwo-niveau. Leidend is dat elke leerling op een passend niveau leert, stevig in zijn schoenen te staan en plezier heeft in leren.

 

Herexamentraining effectief onder de aandacht brengen

Het doel van Erasmus Education was duidelijk: tijdens de herexamenperiode, vooral op de dag van de examenuitslag en de twee dagen daarna, wilden ze hun herexamentrainingen effectief onder de aandacht brengen. Dit was een mooie uitdaging, gezien de verschillende onderwijsniveaus.

 

Onze strategie

Om dit doel te behalen en de leerlingen van alle onderwijsniveaus te bereiken, verdeelden we de herexamen campagne in vier specifieke advertentiegroepen:

  • Algemeen: deze groep belichtte zowel de merknaam van Erasmus Education als algemene termen zoals 'herexamentraining'.
  • Vmbo specifiek: voor deze groep gebruikten we zoektermen die relevant waren voor herexamens op vmbo-niveau.
  • Havo specifiek: we richtten ons op zoektermen die verband hielden met havo herexamens, zoals specifieke vakcombinaties met havo.
  • Vwo specifiek: deze groep was gericht op zoektermen voor herexamens op vwo-niveau.

Het budget werd verdeeld over drie dagen, waarbij op de dag van de examenuitslag minder werd besteed en de twee dagen daarna meer, aangezien de zoekvolumes op deze dagen in het verleden aanzienlijk hoger lagen. 

Gedurende de campagneperiode onderhielden we nauw contact met Erasmus Education, waarbij we dagelijks rapporteerden over het aantal aanmeldingen. Na afloop van de campagne deelden we een uitgebreid overzicht van de behaalde resultaten.

 

Resultaat: aanzienlijke toename in aanmeldingen
Het resultaat was fors. In vergelijking met het voorgaande jaar zagen we een indrukwekkende toename van maar liefst 47% in het aantal aanmeldingen voor de herexamentrainingen van Erasmus Education. 

 

Rekening houden met veranderingen
Deze case benadrukt het belang van voortdurende optimalisatie en het anticiperen op veranderingen in online adverteren. Google blijft ontwikkelen en het is van cruciaal belang om hierop in te spelen om de beste resultaten te behalen.

Bovendien onderstreept de verandering in jaarlijkse slagingspercentages de noodzaak om de doelgroepgrootte nauwkeurig te bepalen. Hier moet je rekening mee houden, aangezien dit direct van invloed is op het succes van de campagne.

Bij Lead Today zijn we klaar om jouw bedrijf te ondersteunen met doelgerichte online marketingcampagnes die echte resultaten opleveren. Wil je de kracht van online adverteren benutten en dezelfde indrukwekkende groei bereiken als Erasmus Education? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen om jouw doelstellingen te realiseren.