Lead Today
 • Case
 • 08 mei 2024

Case Kansfonds: De geefvraag stellen via e-mail

Case Kansfonds: De geefvraag stellen via e-mail

December is een maand waarin het hart van veel goede doelen sneller klopt. Juist dan zijn mensen bereid om iets extra's te doen en hun medeleven te tonen aan degenen die het minder goed hebben. Kansfonds wilde ook graag in december een campagne lanceren met als doel het vergroten van inkomsten onder particuliere gevers. Aan ons de vraag om een passende campagne te bedenken om deze ambitie waar te maken.

 

Strategie

Het stellen van de geefvraag werkt alleen het beste bij een warme doelgroep, mensen die de organisatie kennen en een band ermee hebben. E-mailmarketing bleek hiervoor het ideale kanaal, waarmee Kansfonds persoonlijk en direct contact kon leggen en haar volledige verhaal kon overbrengen. 


In de geefcampagne is het belangrijk om dicht bij de actualiteit te blijven, daarom hebben we gekozen voor het thema inloophuizen. Inloophuizen zijn een veilige en warme plek voor mensen zonder thuis. Kansfonds biedt financiering, training en ondersteuning op maat, om de inloophuizen weerbaar te maken voor de lange termijn en om de belangrijke rol voor dak- en thuisloze mensen te kunnen blijven vervullen.


Door de e-mailontvangers geleidelijk te informeren en te betrekken bij dit thema, werd een betrokken doelgroep gecreëerd. Social media werd ingezet om de boodschap te herhalen en het bereik te vergroten.
De doelgroep informeren over de situatie, het nut en de noodzaak van inloophuizen, en welke actie zij kunnen ondernemen, lukt niet in één mail. Middels een korte e-mailreeks namen we de doelgroep stap voor stap mee in het verhaal:

 

 • De eerste mail informeerde en legde de nadruk op de impact van inloophuizen;
 • In de vervolgmail zoomden we dieper in op de nut en noodzaak, door de bezoekers van inloophuizen krachtig neer te zetten;
 • Uiteindelijk stelden wij in de derde mail de geefvraag;
 • Gevolgd door een bedankmail waarin we donateurs bedankten en terugblikten op de kerst bij de inloophuizen.

Of iemand wel of niet de e-mailreeks helemaal doorliep, hing af van de interactie met de voorgaande e-mails. Op deze manier is sterk ingezet op de doelgroep die geleidelijk meer interesse vertoond met de uitingen. Belangrijke KPI's waren onder andere het aantal geopende mails, bezoeken aan de landingspagina's en klikken op buttons in de e-mails.

 

Uitvoering

Voor deze campagne is er vanuit Lead Today een campagneplan opgesteld, waarbij er rekening is gehouden met de voorkennis van de doelgroep met dit onderwerp. Ook is de database opgeschoond. Alle vrijwilligers van de inloophuizen zijn uitgesloten voor deelname. Vervolgens is de campagne ingericht en de meetbaarheid ingesteld. Het was noodzakelijk om de tracking goed in te richten en de bron van donaties continu in de gaten te houden, om te achterhalen op welk moment van de campagne de meeste donaties zijn binnengekomen. 

 

Wat waren de belangrijkste resultaten?

 • Door eerst in te zetten op het informeren van de doelgroep en de vervolgflow in te richten op basis van interactie met de e-mail, konden we de meest betrokken ontvangers in kaart brengen. Wat een warme doelgroep is voor toekomstige campagnes rondom dit thema.
 • Het doel van Kansfonds was om een minimum donatiebedrag te behalen van 50 euro  van een donateur. Uiteindelijk is een gemiddeld donatiebedrag van €78,63 per donatie behaald. Ook waren vrijwel alle donaties die in deze periode behaald werden afkomstig uit het nieuwsbriefbestand. 
 • In totaal is 55% van het nieuwsbriefbestand ook bereikt via de sociale kanalen – wat de boodschap van de campagne over verschillende kanalen heeft versterkt.

 

Lessen en uitdagingen

 • De campagne benadrukte het belang van consistente boodschappen via verschillende kanalen om het bewustzijn onder de relevante doelgroep structureel te vergroten en donaties te stimuleren.
 • Het identificeren en targeten van de meest responsieve kanalen (zoals Facebook) was cruciaal voor het behalen van succes in de campagne.

 

Conclusie

De fondsenwervende campagne van Kansfonds in de decembermaand toonde aan hoe effectief e-mailmarketing en retargeting via social media kan zijn in het vergroten van betrokkenheid en direct genereren van (online) donaties voor maatschappelijke projecten. Door een strategische benadering en consistente boodschap werden positieve resultaten behaald, wat een positieve impact heeft gehad op het campagnesucces. 

 

Bij Lead Today zijn we klaar om jouw organisatie te ondersteunen met doelgerichte e-mailmarketingcampagnes die echte resultaten opleveren. Wil je de kracht van e-mailmarketing (in combinatie met andere kanalen) benutten en impact maken zoals Kansfonds?
 

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij je kunnen helpen om jouw doelstellingen te realiseren.