Lead Today
  • Catch Up
  • 06 nov. 2019

ScaleUp Dashboard 2019: de belangrijkste bevindingen

ScaleUp Dashboard 2019: de belangrijkste bevindingen

Het is moeilijk voor bedrijven om doorlopend versneld te groeien

Wist je dat het voor veel snelgroeiende bedrijven moeilijk is om doorlopend versnelde groei te realiseren? 66% van de scale-ups ondervindt problemen na de eerste groeispurt en ervaart een terugval. Dit en meer statistieken uit het scale-up onderzoek van het Erasmus Centre of Entrepeneurship (ECE) geven inzicht in het scale-up klimaat van Nederland. Wij delen de belangrijkste inzichten.

Jaarlijks onderzoekt het ECE verschillende vraagstukken rondom scale-ups binnen Nederland. Een scale-up wordt door het ECE gedefinieerd als een bedrijf met minimaal 10 FTE en een gemiddelde groei van minimaal 20% per jaar in FTE’s of omzet, gedurende een periode van drie jaar. Dit onderzoek is in het leven geroepen om beleid en ondersteuning toe te spitsen op het faciliteren van scale-ups, aangezien zij een belangrijke rol spelen in onze economie.

Uit het onderzoek blijkt dat het de laatste jaren moeilijk is voor snelgroeiende bedrijven om het hoofd boven water te houden en hun snelle groei doorlopend vol te houden. Bedrijven worstelen vooral met het aantrekken van de juiste mensen, cash, en de toenemende complexiteit naarmate een organisatie groeit. Deze problemen komen helemaal overeen met de methode uit het boek Scaling Up van Verne Harnish; dit is een onmisbaar boek voor bedrijven die versneld willen groeien.

 

Toename in aantal scale-ups sterk afgenomen

Ook blijkt dat de groei van het aantal snelgroeiende bedrijven is gehalveerd ten opzichte van 2018. Het komt erop neer dat maar 5,6% van de Nederlandse bedrijven met minimaal 10 FTE een snelgroeiend bedrijf is, terwijl deze groep wel verantwoordelijk is voor 30% van de banengroei in de periode van 2015-2018.

Scale-ups worstelen, naast de bovengenoemde problemen, tevens met het tijdig herkennen van nieuwe groeikansen, waardoor deze vaak onbenut blijven. Ook bedreigingen worden vaak onderschat. Een toenemend aantal start-ups groeit hierdoor niet door naar scale-up, wat een negatieve impact heeft op het aantal nieuwe scale-ups in Nederland.

 

Groeiende vs. krimpende bedrijven

Ondanks de verminderde groei in vergelijking met voorgaande jaren, realiseert de meerderheid van de Nederlandse bedrijven toch enige groei (56,6%). Echter krimpt bijna 40% van de Nederlandse bedrijven en raken ze steeds verder achterop. Zij hebben het onder andere moeilijk met het implementeren van nieuwe technologieën binnen hun bedrijfsprocessen.

 

Versnelde groei is niet vanzelfsprekend, maar wél haalbaar

Zelfs voor bedrijven die zichzelf scale-up mogen noemen, is groei niet vanzelfsprekend. Het is positief dat meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven enige vorm van groei realiseert, maar bedrijven die écht een groeispurt willen maken moeten met veel factoren rekening houden en begrijpen dat de groei van vandaag geen garantie biedt voor groei in de toekomst.

Wil je weten hoe wij onze klanten helpen om versneld te groeien? Vul onze groeitest in en kom erachter waar jouw organisatie staat en hoe je kunt optimaliseren om grip op bedrijfsgroei te krijgen.