case

Nedasco

Een frisse blik op bedrijfsgroei

Groeiambitie

Met volmachten van vrijwel elke verzekeraar in Nederland, is Nedasco een van de grootste serviceproviders op het gebied van zorg, schade en inkomen. Als intermediair tussen financieel adviseurs en verzekeraars is goede communicatie en het bereiken van de juiste doelgroep erg belangrijk voor Nedasco. De groeiambitie van Nedasco is dan ook om meer financieel adviseurs te bereiken, die Nedasco vervolgens bij hun klanten kunnen aanbevelen. Tevens wil Nedasco werken aan haar klantbehoud.

Nedasco vroeg Lead Today daarom om een nieuwe, frisse blik te werpen op de marketing en sales activiteiten. Zo kon Nedasco inspiratie opdoen voor de verbetering van deze activiteiten, met als doel het aantrekken van kwalitatieve leads.
 

Groeistrategie

Voor de realisatie van Nedasco’s groeiambitie lag de focus voornamelijk op leadgeneratie, met als specifieke doelgroep de financieel adviseur. Daarnaast is het ook belangrijk om aan de onboarding van nieuwe klanten en het contact met bestaande klanten te werken, de zogenaamde ‘Rode Loper Treatment’. Deze strategie is opgebouwd uit meerdere groeiprogramma’s, die elk bijdragen aan het behalen van de uiteindelijke ambitie van Nedasco.
 

Image Groeistrategie

Groeiprogramma's

Samen met Nedasco heeft Lead Today onder andere het groeiprogramma inbound marketing opgezet. Dit groeiprogramma bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Voor het in kaart brengen van de doelgroep organiseren we een persona workshop. Tijdens deze workshops gaan we samen met Nedasco op zoek naar haar ideale klant. Wie is deze persoon, waar is hij naar op zoek en hoe kan hij/zij bereikt worden? Deze persona vormt het uitgangspunt voor alle verdere communicatie met de doelgroep.
 
  • Met een helder beeld van de doelgroep kan de customer journey opgesteld worden. Hierbij wordt voor iedere fase van de customer journey bepaald welke content ingezet kan worden, met welke toon en welk onderwerp/thema. Door de customer journey goed onder de loep te nemen, kan bepaald worden hoe Nedasco deze klantreis zo soepel mogelijk kan laten verlopen voor zowel bestaande als nieuwe klanten.
 
  • Op basis van de customer journey kan de content strategie verder uitgewerkt worden. Zo werden er verschillende thema’s geselecteerd waar Nedasco thought leadership voor wil bereiken. Enkele thema’s betroffen onder andere efficiĆ«ntie, risicomanagement, risicobeheersing en ondernemen.

Image Groeiprg-NedascoImage Nedasco-groei

Mijlpalen om te vieren!

Met behulp van de groeiprogramma’s heeft Nedasco de informatie en inspiratie op kunnen doen die zij nodig had om haar marketing en sales activiteiten te verbeteren. Zo heeft Nedasco een nieuwe website ontwikkeld, waarin de geformuleerde content thema’s verwerkt zijn en welke is ingericht voor leadgeneratie. We hebben Nedasco de frisse blik en visie op bedrijfsgroei kunnen bieden die nodig was om de organisatie naar het volgende niveau te tillen. Nu kan Nedasco op eigen kracht verdergaan met het realiseren van haar ambities.